ورود

راهنمای ورود به سامانه

این وب سایت برای استفاده دانشجویان و همکاران دانشگاه پیام نور مرکز بیجار طراحی گردیده است. جهت ورود به سیستم لازم است از شماره دانشجوئی به عنوان نام کاربری و شماره ملی به عنوان رمز عبور استفاده نمائید.

همکاران محترم مرکز بیجار نیز از شماره پرسنلی به عنوان نام کاربری و شماره ملی به عنوان رمز عبور استفاده نمایند.